Đoàn giám sát của Quốc hội thực hiện giám sát chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực tại Thái Bình

Thứ 3, 15.09.2020 | 17:03:13
208 lượt xem

Sáng 15/9, Đoàn giám sát Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Tuyết, Phó chủ nhiệm Uỷ ban làm trưởng đoàn có buổi làm việc với các sở ngành liên quan và huyện Quỳnh Phụ về việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến các lĩnh vực của từng đơn vị quản lý.

Đoàn giám sát Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có buổi làm việc với các sở ngành liên quan của tỉnh Thái Bình

Sau khi nghe Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội Vụ báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch; thông tin, báo chí, xuất bản; tín ngưỡng, tôn giáo, Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở ngành trong việc thực hiện các chính sách pháp luật tại địa phương như: Việc tổ chức hoạt động văn hóa thể thao; các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa; công tác quản lý tôn tạo, bảo tồn, phát huy các di tích hay việc chuyển đổi nghề nghiệp và công tác đào tạo nghề cho thanh niên hiện nay,… 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyết, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng đoàn làm việc với huyện Quỳnh Phụ

Buổi chiều, đoàn giám sát làm việc với huyện Quỳnh Phụ về việc thực hiện chính sách trên các lĩnh vực Văn hóa, giáo dục, thông tin – truyền thông, tín ngưỡng tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em trên địa bàn. Đoàn giám sát cũng chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các văn bản chính sách, pháp luật đối với thực tiễn. Đồng thời, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để tổng hợp trình Quốc hội xem xét.

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...