Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thảo luận một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Thứ 6, 11.09.2020 | 17:47:23
284 lượt xem

Chiều nay (11/9), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ họp thứ 160 thảo luận một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp kỳ thứ 160 thảo luận một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung tiếp thu ý kiến đóng góp của Bộ Chính trị, Ban bí thư vào dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. Trên cơ sở sở đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận nội dung liên quan đến các dự thảo: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết đại hội và dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

 Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe kế hoạch chương trình, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX và nghe kịch bản chương trình nghệ thuật phục vụ khai mạc đại hội.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: ý kiến đóng góp của các đại biểu là rất quan trọng trong hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình tại đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giữ nguyên kết cấu dự thảo báo cáo chính trị. 

Về chủ đề đại hội, tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc chỉnh sửa lại một số câu từ cho phù hợp với yêu cầu thực tế và nhiệm vụ, kế hoạch của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Thống nhất điều chỉnh bổ sung 2 nhiệm vụ trọng tâm để thể hiện rõ nét hơn, gắn với yêu cầu thực tế của tỉnh Thái Bình hiện nay. Về nhiệm vụ trọng tâm số 3 thì nghiên cứu để thể hiện cụ thể và đảm bảo tính logic và chặt chẽ hơn. Với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thì giữ nguyên chỉ tiêu của tỉnh đặt ra trên nền tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP nhiệm kỳ 2020-2025 phải đạt từ 10% trở lên.

Video: 91120_OHAI.mp4

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất giao Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến để trong tuần tới hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác bố trí, sắp xếp và tổ chức các chương trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Riêng về chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với nội dung chương trình nhưng lưu ý việc chọn bài hát và các đoạn hát phải phù hợp với diễn tiến của mạch lịch sử. Trên cơ sở đó, đơn vị tổ chức tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện chương trình nghệ thuật trong thời gian tới.

Mô hình hội trường tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...