Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ 4, 12.08.2020 | 10:58:49
467 lượt xem

Sáng nay (12/8), Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Theo quy định, nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải là người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Là người mẫu mực về phẩm chất đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Có ý thức trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương. Đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách. Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước; đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương. Là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao. Đồng thời có đủ sức khỏe, đảm bảo độ tuổi và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy là bước 1 của quy trình, trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nguồn nhân sự đã được Bộ Chính trị thông qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thảo luận, giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình là bước 2 của quy trình, trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nguồn nhân sự đã được Bộ Chính trị thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức bỏ phiếu kín tại hội nghị 

Toàn bộ phiếu được niêm phong và gửi về Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu nhất trí thông qua điều chỉnh lại cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chức danh Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh thành Chánh Văn phòng UBND tỉnh do việc chia tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. 

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...