Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, kỳ họp thứ 149

Thứ 6, 07.08.2020 | 11:11:25
264 lượt xem

Sáng nay (07/8), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, kỳ họp thứ 149 thảo luận và cho ý kiến về 1 số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và 1 số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, kỳ họp thứ 149

Các đại biểu nghe dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện và đề xuất phương án tạm dừng tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với Nông dân Việt Nam”, Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ 7 và Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco-Thái Bình; Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và UBND tỉnh; Nghe kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa 11 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa 12 – Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời thảo luận 1 số nội dung về công tác cán bộ.

Trên cơ sở các dự thảo báo cáo, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các phương án trong tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh Thái Bình thời gian tới, phương án thành lập, cơ cấu tổ chức, biên chế của văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...