THÔNG BÁO: Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 5, 06.08.2020 | 21:33:24
289 lượt xem

Ngày 05/8/2020, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch. Sau đây là toàn văn ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19:

Mời QV và CB xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...