Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 4, 05.08.2020 | 10:26:18
287 lượt xem

Sáng nay (05/8), Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cùng 215 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh.

Khai mạc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 127 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 4.000 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ cơ sở nâng cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển doanh nghiệp; tạo nguồn thu cho ngân sách, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Thái Bình. 

Tổng giá trị sản xuất 5 năm qua trong toàn Khối ước đạt 91.000 tỷ đồng, bình quân tăng  trên 10%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 7.500 tỷ đồng, tăng bình quân 8,7%/năm; thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước, đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 8,2%/năm; trên 80% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giữ vững tốc độ tăng trưởng, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận, chuyển giao 3 tổ chức cơ sở Đảng, thành lập mới 19 tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức kết nạp trên 900 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, triển khai kịp thời và có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong phát triển SXKD của các doanh nghiệp theo đúng định hướng. Tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình giai đoạn tới.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung tham luận, đánh giá lại các kết quả đạt được nhiệm kỳ trước. Trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, bàn các giải pháp, kế hoạch để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...