Nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo

Thứ 3, 07.07.2020 | 19:01:05
278 lượt xem

Chiều mùng 07/7, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình dự và chủ trì hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các cấp, ngành, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, khoa giáo, lý luận, chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hoạt động tuyên giáo được triển khai đồng bộ, toàn diện, có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, sinh động, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức quán triệt học tập và triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu; yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp, ngành, đơn vị thực hiện hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, cần tham mưu quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020. Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...