Đóng góp ý kiến vào Dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ 5, 02.07.2020 | 17:52:38
224 lượt xem

Chiều nay (02/7), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Đức Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, điểm cầu tỉnh Thái Bình

Tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành nhất trí cao với những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong dự thảo. Đồng thời cho rằng việc bổ sung, hoàn thiện nội dung Dự thảo đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với thực tế công tác bầu cử, đề cao trách nhiệm của người đề cử tại đại hội. Đảm bảo thực hiện nghiêm Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về công tác nhân sự.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức TW đánh giá cao các ý kiến tham gia của đại biểu, đồng thời nhấn mạnh việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thể hiện tính công khai, minh bạch trong Đảng, kịp thời thông báo, cung cấp thông tin tới đại biểu dự hội nghị Ban chấp hành TW khóa XIII lần thứ nhất về công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị khóa XII để đại biểu thực hiện quyền, trách nhiệm của mình. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của Ban chấp hành TW, đại biểu dự Đại hội đối với việc thực hiện Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng. Đề cao tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế bầu cử, đáp ứng các yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững

Chiều nay (20/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tham gia...