Nâng cao vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

Thứ 4, 01.07.2020 | 19:16:59
350 lượt xem

Chiều nay (01/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

6 tháng đầu năm, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, và cải cách tư pháp đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Tình hình  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, được bảo đảm; quân sự, quốc phòng được giữ vững; tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án, vụ việc phức tạp nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh an ninh Tổ quốc được duy trì, gắn kết chặt chẽ công tác đảm bảo an ninh trật tự với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. 

Đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị 

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất các ý kiến, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; giải quyết kịp thời, triệt để, những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo dựng niềm tin của nhân dân. 

Video: 70120_OHAI1.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, giữa các ngành, đoàn thể trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng theo quy chế đã ký kết. Chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. 

Video: 70120_OHAI2.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, cần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong công tác bắt, giam, giữ, điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Duy Huy

  • Từ khóa
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững

Chiều nay (20/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tham gia...