Thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ 3, 30.06.2020 | 18:36:34
201 lượt xem

Sáng 30/6, tại hội trường Tỉnh ủy Thái Bình diễn ra các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương, việc thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ nguồn nhân sự tại chỗ, là đại biểu HĐND tỉnh, trong quy hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm củng cố, kiện toàn lãnh đạo HĐND tỉnh đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu để lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đồng thời chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhân sự lãnh đạo HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự

Theo đó, quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 5 bước. Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1, trên cơ sở chủ trương của Ban Bí thư, yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và nguồn cán bộ trong quy hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận thống nhất đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự. 

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 và là bước 2 của quy trình, sau khi nghe thông báo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương và thông báo nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 và là bước 3 của quy trình, căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của cán bộ; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu nhân sự Chủ tịch HĐND tỉnh

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và là bước 4 của quy trình, các đại biểu đã thảo luận và bỏ phiếu về nhân sự do tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu tại bước 3.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 và là bước 5 của quy trình, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhân sự giới thiệu kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng phiếu kín.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc sáng nay, đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả biểu quyết giới thiệu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lập tờ trình, hoàn thiện hồ sơ nhân sự, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh Thái Bình bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững

Chiều nay (20/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tham gia...