Thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ 3, 30.06.2020 | 11:21:10
212 lượt xem

Sáng nay (30/6), tại hội trường Tỉnh ủy Thái Bình diễn ra các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình sáng 30/6

Theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương, việc thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ nguồn nhân sự tại chỗ, là đại biểu HĐND tỉnh, trong quy hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Theo đó, quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 5 bước gồm: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2; Hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2.

Việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm củng cố, kiện toàn lãnh đạo HĐND tỉnh đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu để lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đồng thời chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhân sự lãnh đạo HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững

Chiều nay (20/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tham gia...