Dấu ấn báo cáo chính trị - Triển vọng phát triển của các địa phương

Thứ 7, 27.06.2020 | 18:22:14
93 lượt xem

Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, thể hiện sự đổi mới tư duy, tầm nhìn và cách thức thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng. Qua ghi nhận tại một số đại hội đảng bộ cấp huyện, thành phố vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho thấy: báo cáo chính trị được đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, xây dựng tầm nhìn và mở ra triển vọng phát triển cho từng địa phương.

Đổi mới tư duy, tầm nhìn và cách thức thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng mở ra triển vọng phát triển cho từng địa phương tại Thái Bình

Tiền Hải là địa phương có nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển và công nghiệp, thương mại, du lịch. Báo cáo chính trị tại Đại hội đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Khai thác tốt tiềm năng Khu kinh tế Thái Bình, lợi thế về điều kiện tự nhiên ven biển, tiềm lực về nguồn lao động để hoạch định chiến lược phát triển của huyện trong tương lai. 

Công nhân vận hành dây chuyền tự động trong sản xuất vật liệu xây dựng tại cụm công nghiệp Tiền Hải

Huyện cũng tập trung huy động các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư tại khu kinh tế Thái Bình. Bên cạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản theo quy hoạch, ứng dụng công nghệ cao, an toàn, bền vững và hiệu quả. 

Theo ông Lại Văn Hoàn – Bí thư huyện ủy Tiền Hải: trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tiền Hải xác định phát triển dịch vụ, du lịch, đô thị ven biển là 1 trong 3 đột phá phát triển.

Quy hoạch Khu đô thị và du lịch Cồn Vành, huyện Tiền Hải

Ông Lại Văn Hoàn – Bí thư huyện ủy Tiền Hải

Nhiệm kỳ 2020-2025 đảng bộ huyện tập trung nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội, trong đó nhiệm vụ trọng tâm đột phá là phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch ven biển. Đây vừa là nhiệm vụ thực hiện xây dựng khu kinh tế vừa là nhiệm vụ để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của huyện.Việc chỉ rõ những đột phá phát triển trong báo cáo chính trị không chỉ giúp Tiền Hải xác định con đường sẽ đi trong 5 năm tới để xây dựng huyện Tiền Hải phát triển nhanh và bền vững, trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh mà còn giúp các địa phương trong huyện phát triển theo đúng định hướng đó, đặc biệt là phát huy lợi thế khu kinh tế Thái Bình. 

Ông Mai Văn Hoài – Chủ tịch UBND xã Nam Cường, huyện Tiền Hải: 

Chúng tôi xác định lộ trình, bước đi bằng mọi giá tận dụng cơ hội đó, tạo mọi điều kiện xây dựng sự thống nhất, quan tâm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy.


Ông Cao Xuân Bằng - Chủ tịch UBND thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải: 

Đối với thị trấn Tiền Hải nhiệm kỳ tới nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế là tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Còn tỷ trọng nông nghiệp sẽ giảm dần tương ứng với sự phát triển đô thị, phấn đấu xây dựng thị trấn thành đô thị loại 4 trong thời gian tới.Không chỉ Tiền Hải mà nhiều địa phương khác của Thái Bình cũng xác định được những hướng đi trong 5 năm tới của mình trong báo cáo chính trị. Mặc dù có các định hướng phát triển khác nhau phù hợp với điều kiện, tận dụng lợi thế, nhưng các báo cáo chính trị đều xác định đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch…là những điểm nhấn nổi bật cần tập trung thực hiện. 

Cụm công nghiệp Đô Lương - Niềm tự hào của người dân Đông Hưng 

Ông Trần Quang Triển – Bí thư Huyện ủy Đông Hưng:

Thời gian tới huyện Đông Hưng tạo điều kiện, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, nhất là dự án có kỹ thuật công nghệ cao và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của huyện; xây dựng 2 - 3 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.


Còn với huyện Hưng Hà, Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tốt tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển đô thị; phấn đấu hoàn thành 17 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,66%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng trở lên/người/năm; 30% trở lên số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

Ông Nguyễn Văn Huy – Bí thư Huyện ủy Hưng Hà: 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư đảm bảo công khai, minh bạch để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Chương trình hành động được cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch chi tiết, khoa học và khả thi. Đồng thời huyện cũng huy động tối đa các nguồn lực thực hiện thắng lợi từng mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đề ra.


Trên cơ sở dự báo sát và đúng tình hình địa phương, các báo cáo chính trị đã thể hiện tầm nhìn. Vừa có tính khả thi cao, vừa thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo của đảng bộ và nhân dân.

 Ông Nguyễn Văn Nhất – Bí thư Đảng ủy xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ kỳ vọng: "Chúng tôi kỳ vọng trong đại hội lần này trong báo cáo chính trị sẽ có bước đột phá về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao."Dự án quy hoạch Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình tại huyện Quỳnh Phụ

Báo cáo chính trị càng đề rõ chỉ tiêu phấn đấu, càng dễ thực hiện. Sau đại hội, báo cáo chính trị trở thành kim chỉ nam, là cơ sở nền tảng, định hướng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời gợi mở những hướng phát triển của địa phương trong 5 năm, thậm chí là 10 năm tới. Việc xây dựng báo cáo chính trị chất lượng, phù hợp và có tính khả thi cao sẽ tạo động lực, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất để cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 

Ninh Thanh  

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...