Duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thái Thụy lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ 6, 22.05.2020 | 19:00:13
148 lượt xem

Sáng 22/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thái Thụy lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Thái Thụy lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào sáng 22/5

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Huyện Thái Thụy dự kiến tổ chức đại hội Đảng bộ huyện trong 3 ngày, từ mùng 1-3/6/2020. Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập là 252 đại biểu, về số lượng, độ tuổi, cơ cấu, số dư của BCH Đảng bộ huyện khóa mới đều đảm bảo theo đúng quy định. Đến thời điểm này, huyện Thái Thụy đã cơ bản hoàn thành mọi khâu cho tổ chức đại hội. 

Nhiệm kỳ tới, huyện Thái Thụy xác định chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế huyện ven biển và khu kinh tế Thái Bình, phấn đấu đưa Thái Thụy phát triển toàn diện và bền vững.

Thái Thụy đặt ra 10 chỉ tiêu. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng hàng năm phải đạt trên 19%, trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới. Đồng thời, phải có từ 30-35% số xã đạt tiêu chí NTM nâng cao. Tiếp tục thực hiện tốt việc bố trí cán bộ chủ chốt như: bí thư hoặc phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã không phải người địa phương để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu thống nhất về thời gian, kế hoạch và nội dung tổ chức đại hội Đảng bộ huyện Thái Thụy

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất về thời gian, kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Thái Thụy. Đề nghị huyện cần chuẩn bị chu đáo các bước để tiến hành thành công Đại hội. Đối với báo cáo chính trị, đề nghị huyện cần viết ngắn gọn, súc tích và nhất quán hơn. Ngoài kết quả đạt được, phải chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho nhiệm kỳ tới.

Video: 52220_OHAI1.mp4

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với quan điểm nhiệm kỳ tới, huyện Thái Thụy cần tập trung cao cho xây dựng và phát triển khu kinh tế Thái Bình. Muốn vậy, huyện phải dự báo, phân tích rõ bối cảnh, tình hình để có giải pháp và đánh giá đúng tác động của nó đối với mọi mặt đời sống trên địa bàn huyện.

Video: 52220_OHAI2.mp4

 Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng cho rằng mục tiêu tổng quát của huyện còn dài và nặng về giải pháp, thiếu tầm nhìn chiến lược, dài hạn. Vì vậy, huyện cần tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đóng góp hôm nay để hoàn thiện nội dung các báo cáo, nhất là các con số, chỉ tiêu phải đánh giá đúng thực chất, để từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...