Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp tổng quan nghiên cứu Đề cương lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2000-2020 và 1 số nội dung về công tác cán bộ

Thứ 4, 20.05.2020 | 16:55:42
189 lượt xem

Chiều 20/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp kỳ thứ 137 nghe và cho ý kiến về tổng quan vấn đề nghiên cứu và tóm tắt Đề cương nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2000-2020 và 1 số nội dung về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kỳ họp thứ 137

Theo Dự thảo đề cương nghiên cứu “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2000 – 2020” gồm 2 chương và chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2000 đến năm 2010 và giai đoạn 2 từ năm 2010 đến năm 2020. Cuốn lịch sử nhằm ghi lại bức tranh sinh động quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong việc triển khai thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương từ năm 2000 đến năm 2020. Qua đó đánh giá, tổng kết, rút ra những kết luận và bài học kinh nghiệm cho các giai đoạn cách mạng tiếp theo. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc xây dựng lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2000 – 2020 là rất quan trọng, cần được nghiên cứu, xem xét hợp lý để nêu bật lên được những kết quả nổi bật cũng như bài học kinh nghiệm trong giai đoạn này.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với Đề cương nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh. Đồng thời góp ý vào 1 số nội dung cũng như kết cấu của Đề cương như: bố cục trình bày, nội dung, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và khai thác tư liệu,…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc xây dựng lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2000 – 2020 là rất quan trọng. Vì vậy việc truyền tải nội dung lịch sử như thế nào cần được nghiên cứu, xem xét hợp lý để nêu bật lên được những kết quả nổi bật cũng như bài học kinh nghiệm trong giai đoạn này.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cơ bản với Đề cương chi tiết lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2000-2020. Giao cho Ban biên soạn lịch sử, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp thu và đẩy nhanh tiến độ biên soạn. Trước mắt cần sưu tầm, tổng hợp và hệ thống hóa tư liệu phục vụ cho việc biên soạn và phải trình BTV Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai biên soạn lịch sử. Củng cố và hình thành đội ngũ chắp bút chất lượng và có chuyên môn cao, phấn đấu hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...