Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử

Thứ 4, 20.05.2020 | 10:58:08
135 lượt xem

Sáng 20/5, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự Đại hội có các đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng ủy văn phòng HĐND tỉnh đã họp 52 kỳ, ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản chỉ đạo. Trong đó, chú trọng công tác tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tốt các kỳ họp thường xuyên, kỳ họp bất thường, chuyên đề và phiên giải trình. Đơn vị thực hiện tốt việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu, nâng cao chất lượng nhiều cuộc giám sát của HĐND tỉnh, các kiến nghị sau giám sát được UBND tỉnh, các ngành, các địa phương tiếp thu và khắc phục những tồn tại kịp thời. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng HĐND tiếp tục phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng trong hoạt động của cơ quan dân cử. Đồng thời, đấy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong HĐND tại các cấp.

Thế Công

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...