Rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện

Thứ 3, 19.05.2020 | 19:13:58
306 lượt xem

Ngay sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ huyện Hưng Hà được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Qua việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà khóa 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng công tác điều hành trong đại hội thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, cơ bản không có sai sót. Đoàn Chủ tịch nghiên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh nên điều hành đại hội hiệu quả và hợp lý. Đồng thời, các đại biểu dự đại hội có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đại hội; bầu đủ số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 41 đồng chí. Công tác trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự, hầu cần phục vụ đại hội đều được bảo đảm chu đáo.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức đại hội vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: Dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội còn dài; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chưa nhấn mạnh vai trò của cấp ủy lãnh đạo vượt bao nhiêu chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được nêu trong báo cáo chính trị; số lượng thành viên đoàn chủ tịch đại hội nhiều nên một số đồng chí nội dung phân vai ít; việc duy trì chấp hành nội quy đại hội có lúc còn chưa chặt chẽ,…

Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra một số kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp huyện trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của huyện Hưng Hà và sự hỗ trợ của các cơ quan liên quan của tỉnh. Về cơ bản đại hội đã hoàn thành tốt đẹp tất cả các nội dung đề ra, đáp ứng yêu cầu là đại hội điểm, để các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rút kinh nghiệm, tham khảo trong tổ chức đại hội thời gian tới. 

Từ tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hưng Hà, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trước khi tổ chức đại hội phải có sự chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng các báo cáo tại đại hội, nhất là báo cáo chính trị. Song song với đó phải rà soát mọi mặt và làm thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội, vì đây là khâu rất quan trọng, quyết định đến thành công của đại hội. Trong quá trình tổ chức đại hội thì phải quán triệt rõ và thực hiện dân chủ nhưng phải nghiêm túc trong các bước, quy trình. Tất cả các nội dung phải được xây dựng và lên kịch bản chi tiết nhưng cần tùy theo từng diễn biến cụ thể của đại hội để điều hành linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tế. Qua việc tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hưng Hà thì Thường trực Tỉnh ủy thống nhất đồng ý việc xây dựng báo cáo chính trị tóm tắt để trình bày gọn hơn trước đại hội, các kết luận, nghị quyết không nên quá dài, cần ngắn gọn, rõ ràng, chặt chẽ và đầy đủ, Số lượng đoàn chủ tịch của đại hội thì căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí cho phù hợp. Cùng với đó, việc tổ chức đại hội cần tiếp tục thực hiện tốt tính công khai để người dân nắm được diễn tiến của đại hội.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...