Đại hội đại biểu huyện Hưng Hà lần thứ 16

Thứ 2, 18.05.2020 | 11:20:58
277 lượt xem

Sáng 18/5, Đảng bộ huyện Hưng Hà long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy;  Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và đại diện các tầng lớp nhân dân cùng 267 đại biểu chính thức dự đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu huyện Hưng Hà lần thứ 16

5 năm qua, BCH Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh kinh tế, phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11,31%, vượt mục tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp từng bước cơ cấu lại, phát triển tương đối toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa.

Nhờ chú trọng trong cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh các giải pháp trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, nên sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trưởng cao, tăng gần 16%/năm. Nghề và làng nghề duy trì phát triển khá. Xây dựng NTM tiếp tục đạt kết quả cao, năm 2015 huyện Hưng Hà được công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Sự nghiệp văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%. Tỷ lệ làng văn hóa đạt trên 92%. 100% số trường trong huyện đạt chuẩn Quốc gia. Y tế tiếp tục được quan tâm, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Việc thực hiện các chế độ chính sách, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể được nâng lên.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Hưng Hà xác định chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới đó là: Tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Khai thác tốt tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển đô thị.

Trên cơ sở đó phấn đấu hoàn thành 17 chỉ tiêu được đại hội đặt ra như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,66%/năm trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu trở lên /người/năm. 30% trở lên số xã đạt tiêu chí NTM nâng cao. Giảm 1/3 số hộ nghèo so với hiện nay.

Các đại biểu đã tập trung tham luận, bàn các giải pháp thực hiện các mục tiêu đặt ra tại đại hội.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...