Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ 7, 16.05.2020 | 18:47:16
146 lượt xem

Sáng 16/5, Đảng bộ xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 30 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình dự và chúc mừng đại hội.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chúc mừng đại hội.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng đoàn kết; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương đổi mới sáng tạo; khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế xã hội; xây dựng nông thôn mới nâng cao” Đại hội đã tập trung trí tuệ, đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế, từ đó thống nhất phương hướng, mục tiêu, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng từ 15% trở lên; tổng giá trị sản xuất đến 2025 đạt 568 tỷ đồng; 95% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,5%; 

An Ninh phấn đấu đến năm 2025 xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung và bố trí cơ cấu dịch vụ phù hợp với điều kiện cụm công nghiệp An Ninh để đi vào hoạt động, đạt hiệu quả cao nhất. Đại hội cũng thống nhất tiếp tục hoàn thiện xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung.

Thanh Phú 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...