Đông Hưng - Hoàn thành việc tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 5, 14.05.2020 | 17:34:47
221 lượt xem

Đến ngày 14/5, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Đông Hưng đã hoàn thành đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Đông Hưng đã hoàn thành đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ huyện Đông Hưng hiện có 60 đảng bộ, chi bộ cơ sở , trong đó có 46 đảng bộ, 14 chi bộ cơ sở. Các đại hội được diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Một số đại hội diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó công tác tổ chức đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho các đại biểu dự đại hội. 

Các văn kiện tại đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả chủ yếu của việc triển khai nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia Ban chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.

Thành công của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 6. 

CTV Đài TTTH Đông Hưng

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...