Kế hoạch phân bổ, triệu tập đại biểu và đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thứ 6, 27.03.2020 | 16:00:33
243 lượt xem

Sáng 27/3, dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã nghe báo cáo dự thảo kế hoạch phân bổ và triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có hơn 108.000 đảng viên. Trên cơ sở thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín về phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, số lượng và cơ cấu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, số lượng và cơ cấu Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đó, số đại biểu triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX dự kiến sẽ là 350 đồng chí. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX dự kiến giảm hơn 5% so với số lượng cấp ủy khóa XIX theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới cơ cấu 15 đồng chí để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực trọng điểm./.

Cao Biền

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...