Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 5, 26.03.2020 | 15:17:05
2,092 lượt xem

Sáng 26/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch phân bổ và triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Dự thảo Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất: Số lượng đại biểu được triệu tập về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX gồm 350 đồng chí. Trong đó, có 49 đại biểu đương nhiên, 49 đại biểu được phân bổ theo đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy và một số Đảng bộ đặc thù. 252 đại biểu được phân bổ theo số lượng đảng viên của từng Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Như vậy, mỗi đại biểu sẽ đại diện cho 360 đảng viên.

Về số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, dự kiến sẽ là 51 đồng chí, giảm trên 5% so với cấp ủy nhiệm kỳ trước theo đúng chỉ đạo của Trung ương; Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ cấu 15 đồng chí để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phấn đấu đổi mới từ 1/3 số cấp ủy so với đầu nhiệm kỳ trước, tuy nhiên theo dự kiến số cấp ủy mới của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ đạt trên 2/3. Về cơ cấu độ tuổi trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ cấp ủy phấn đấu bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa 3 độ tuổi. Riêng tỷ lệ cấp ủy viên nữ phải đạt từ 15% trở lên và tỷ lệ cán bộ trẻ phải đạt từ 10% trở lên, nếu không đạt phương án nhân sự này thì sẽ bầu khuyết số lượng. Về quy trình giới thiệu nhân sự, Ban Thường vụ yêu cầu thực hiện đúng quy định của Chỉ thị 35 và hướng dẫn số 26 của Ban tổ chức Trung ương. 

Thu Hà

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...