Tháng 5, huyện Kiến Xương tổ chức xong Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ 2, 11/05/2015 | 15:55:44
704 lượt xem

Đến nay, 34/37 xã của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã hoàn thành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

 
Đại hội Đảng bộ xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương

Nhìn chung, việc chuẩn bị cho Đại hội đã được các xã  chú trọng, trong đó, báo cáo chính trị đã xây dựng chi tiết trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước. Từ đó, đưa ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Ngoài ra, Huyện ủy Kiến Xương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Quá trình chuẩn bị nhân sự đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình hướng dẫn.

Bên cạnh đó, tất cả các xã đều chuẩn bị tốt khâu tuyên truyền trực quan tại các trục đường chính, cũng như khu vực tổ chức, tạo được sự trang nghiêm của Đại hội. Dự kiến trong tháng 5,  các xã còn lại của huyện Kiến Xương sẽ tổ chức  xong Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

* Trong 5 năm qua, kinh tế- xã hội của xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình có bước phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,46%/ năm. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 1.173 tỷ đồng (tăng cao hơn so với mục tiêu Đại hội đề ra).

Trong 5 năm tới (2015 – 2020), Đảng bộ Việt Hùng đặt ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định đạt trên 15%/năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh từ nông nghiệp sang Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 34 triệu đồng/người/ năm (tăng gấp gần 2 lần so với hiện tại). Các trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 1,5% và đến năm 2016 chỉ còn 3% hộ nghèo. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; xây dựng Đảng bộ, chính quyền, các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiên tiến xuất sắc.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, mỗi cán bộ, đảng viên xác định phải quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và chuyển hóa thành suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để đưa địa phương không ngừng phát triển. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nhất là triển khai nghiêm túc tinh thần Nghị quyết TW4 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời, thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã được Đảng bộ thông qua tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 14.

  Thanh Giang-CTV Khắc Duẩn

 

 

 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...