Thành phố Thái Bình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10

Thứ 6, 27/03/2015 | 10:06:25
860 lượt xem

Đồng chí Đỗ Đình An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Thái Bình chủ trì Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 Đại biểu dự Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI trình Đại hội lần thứ 12 của Đảng, Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm ( 2011- 2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm ( 2016- 2020), Dự thảo Báo cáo tổng kết  một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới, Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (Khoá XI) trình Đại hội lần thứ 12 của Đảng, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Sau hội nghị cán bộ, các Đảng bộ xã, phường, Đảng bộ cơ quan, các chi bộ trực thuộc Thành uỷ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố sẽ tổ chức quán triệt các nội dung: Kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên và Đại hội Đảng bộ cùng cấp. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ 12 của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.  

    CTV Vân Huyền

 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...