Sơ kết 01 năm thực hiện kế hoạch 17 về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Thứ 5, 07/08/2014 | 11:09:42
857 lượt xem

Sáng ngày 7/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 5/4/2013 của UBND tỉnh về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hơn 01 năm qua, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã tuyên truyền sâu rộng công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; bước đầu có chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng. Kịp thời huy động sức mạnh của  cả hệ thống chính trị đấu tranh, lên án các hành vi xâm phạm chủ quyền trái phép của Trung Quốc trong khuôn khổ pháp luật, không để xảy ra các hành động quá khích gây phức tạp về an ninh trật tự. Thời gian tới, các sở, ban, ngành, đoàn thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo theo sự chỉ đạo của Đảng, Chính Phủ, của tỉnh sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra hoạt động lợi dụng phản đối Trung Quốc lôi kéo kích động biểu tình chống Đảng, Nhà nước; phối hợp với các lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp chủ động phương án đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm quốc phòng-an ninh trên tuyến biển và hoạt động của các doanh nghiệp, công nhân nước ngoài trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và công tác  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 UBND tỉnh và Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen cho 16 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.   

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường; Trung Quốc còn tiếp tục các hoạt động trái phép trên biển Đông; các thế lực thù địch, bọn phản động, phần tử xấu sẽ triệt để lợi dụng vấn đề trên để chống Đảng, Nhà nước. Vì vậy cần chú trọng công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là công tác tuyên truyền. Ngay sau Hội nghị này, các Sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, nhà trường, cơ quan, đơn vị, thông tấn báo chí căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, thiếu sót; tập trung triển khai chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền và chỉ đạo báo cáo viên trong toàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; biên tập tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền. Công an tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo của tỉnh trong tình hình mới.

Duy Huy

  • Từ khóa
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát

Hôm nay (20/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 21 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chất vấn và trả lời chất...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...