UBND tỉnh cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014

Thứ 2, 23/06/2014 | 11:20:17
1,076 lượt xem

Ngày 23/6, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. GDP ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng ( bằng 46,7% kế hoạch), tăng 7,46% so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu ngân sách đạt kết quả khá cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục chuyển biến tích cực. Chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt hiệu quả cao. Số xã đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 tăng nhiều lần so với năm trước. Sản xuất công nghiệp có xu hướng phục hồi, tăng trưởng cao hơn năm trước. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội, gia đình có công với cách mạng. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư đạt được những kết quả tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. An ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014, tỉnh Thái Bình phấn đấu GDP tăng 12%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đi sâu phân tích nguyên nhân, kết quả đạt được cũng như bàn những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Ngoài ra, Hội nghị nghe và cho ý kiến Dự thảo báo cáo của UBND về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách tập trung; vốn trái phiếu Chính phủ, vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia; vốn tín dụng ưu đãi, nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước tỉnh năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện ngân sách năm 2014. Báo cáo về chỉ tiêu biên chế công chức năm 2014; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của đại biểu về nguyên nhân, kết quả đạt được, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng chí Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh giao cho cho Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện các báo cáo. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 18/CT-UBND về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Chương trình hành động số 01, số 03  của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đối với lĩnh vực  sản xuất nông nghiệp, trước mắt, tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa xuân và gieo cấy, chăm sóc lúa mùa, cây màu vụ đông theo Đề án đã phê duyệt, phấn đấu năng suất lúa mùa đạt từ 62 tạ/ha trở lên; diện tích vụ đông đạt 38.000 ha. Chủ động làm tốt công tác phòng chống lụt bão. Thực hiện sâu rộng, có hiệu quả phong trào: "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới".

 Về phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ, cần thường xuyên bám sát tình hình hoạt động; thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

 Về đầu tư xây dựng cơ bản và thu chi ngân sách: tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2014; rà soát tiến độ thực hiện dự án chậm tiến độ; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lí thu, kiểm soát  chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu, chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá; tập trung xử lí các khoản nợ đọng thuế; tổ chức quản lí điều hành công tác chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của Chính phủ. 

                                                                Duy Huy 

  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại KCN Liên Hà Thái
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại KCN Liên Hà Thái

Sáng ngày 20/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...