Đánh giá, phân hạng 48 sản phẩm OCOP tỉnh Thái Bình năm 2022

Thứ 6, 24/03/2023 | 00:00:00
265 lượt xem

Sáng 23/3, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh Thái Bình tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh Thái Bình tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022

Xác định chương trình OCOP là nhiệm vụ quan trọng, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, hỗ trợ các chủ thể tích cực tham gia chương trình theo đúng chu trình OCOP. 

 Nhiều sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đợt này

Năm 2022, toàn tỉnh có 48 sản phẩm của 24 chủ thể tham gia. Đây là những sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, đặc sản có nguồn gốc từ các địa phương trong tỉnh. Các thành viên hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP tỉnh tiến hành nghiên cứu, đánh giá và chấm điểm theo bộ tiêu chí của sản phẩm gồm đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị, chất lượng sản phẩm. Kết quả, có 16 sản phẩm được các thành viên trong hội đồng thống nhất chấm điểm đạt chất lượng 4 sao, 32 sản phẩm 3 sao. Như vậy tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Bình hiện nay là 112 sản phẩm.  

Thu Trang

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...