Đầu tư công 2 tháng đầu năm 2023 tăng trên 30%

Thứ 5, 09/03/2023 | 00:00:00
468 lượt xem

Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục đầu tư các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Thái Bình tăng trên 30% so với năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt trên 842 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh tăng 6,2%, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện tăng 66%, vốn ngân sách cấp xã tăng 43% so với cùng kỳ. Chỉ tính riêng trong tháng 2 nguồn vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt gần 400 tỷ đồng đạt 83% tăng trên 21% so với cùng kỳ năm 2022. 

Các dự án đầu tư chuyển tiếp bằng nguồn ngân sách như các dự án chỉnh trang đô thị Thành phố Thái Bình, dự án phát triển hạ tầng giao thông của các huyện, thành phố, dự án phát triển cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu ven biển đều có tiến độ giải ngân cao và dự kiến sẽ vượt khối lượng thi công trong những tháng tiếp theo./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...