Dư nợ tín dụng đầu tư nền kinh tế đạt 87.050 tỷ đồng

Thứ 3, 07/02/2023 | 00:00:00
195 lượt xem

Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đầu tư nền kinh tế đạt 87.050 tỷ đồng, tăng 1% so với 31/12/2022.

Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đầu tư nền kinh tế tăng 1% so với 31/12/2022

Trong đó, cho vay lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm gần 20%;  lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm xấp xỉ 30%; lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm trên 50% tổng dư nợ cho vay. 5  lĩnh vực cho vay ưu tiên gồm: nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; ứng dụng công nghệ cao: dư nợ ước đạt 855 tỷ đồng, chiếm 1% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn, trong đó: dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm gần 90%. 

Cho vay lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm gần 20%;  lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm xấp xỉ 30%; lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm trên 50% tổng dư nợ cho vay

Bám sát tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh kịp thời tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền các cấp phối hợp với ngành ngân hàng triển khai chính sách tín dụng phù hợp. Nhất là tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...