80 Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trong 9 tháng qua

Thứ 6, 07/10/2022 | 00:00:00
158 lượt xem

9 tháng năm 2022, UBND tỉnh đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 80 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm gần 18.000 tỷ đồng, tăng trên 7% về vốn so với cùng kỳ năm 2021.

9 tháng năm 2022, 80 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư

UBND tỉnh đã ký bản ghi nhớ hợp tác đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế với tổng số vốn trên 800 triệu USD. Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 885 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới trên 8.800 tỷ đồng và 355 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trong 9 tháng qua đã có 220 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt trên 37.300 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021. 

UBND tỉnh đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh, các tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Tổ chức làm việc với một số đoàn công tác, công ty, tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Phối hợp, trao đổi thông tin, hợp tác phát triển với các ngành, địa phương lân cận, tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Tổ chức thành công hội nghị kết nối Thái Bình - Hàn Quốc tại tỉnh. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong thu hút đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả.

Hữu Phước

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...