UBND tỉnh cho ý kiến vào quy hoạch tỉnh Thái Bình, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ 6, 07/10/2022 | 00:00:00
266 lượt xem

Sáng 6/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành của tỉnh báo cáo về Dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Bình, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Hội nghị nghe đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành của tỉnh báo cáo về Dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Bình, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Các đại biểu nghe đơn vị tư vấn báo cáo và cùng thảo luận vào Dự thảo quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đơn vị tư vấn đã tiếp thu ý kiến từ các cuộc họp trước để hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh. Trong quy hoạch đề ra mục tiêu và lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao, phát triển đột phá. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 vươn lên xếp thứ 6 của vùng đồng bằng sông Hồng và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng; tầm nhìn đến năm 2050 là tỉnh có kinh tế thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường bền vững.

 Các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào 1 số nội dung trong Quy hoạch tỉnh như: Các trụ cột của nền kinh tế; đột phá và nhiệm vụ trọng tâm để tỉnh phát triển, phương hướng phát triển của từng ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh, phương án xây dựng các vùng, phát triển và sử dụng không gian biển, quy hoạch phát triển đô thị, hệ thống mạng lưới giao thông và cảng biển. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng trọng phát triển KTXH của tỉnh giai đoạn hiện nay. Việc lập quy hoạch tỉnh thời gian qua đã được UBND tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương và đơn vị tư vấn triển khai thực hiện công phu, bài bản, kỹ lưỡng và khoa học. Tuy nhiên, qua hội nghị hôm nay, việc lập quy hoạch vẫn còn 1 số tồn tại, hạn chế, nhất là việc tiếp thu các ý kiến đóng góp vào quy hoạch còn chưa đầy đủ. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại hội nghị để rà soát lại, nghiên cứu, chỉnh sửa vào Quy hoạch tỉnh một cách hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. 

Video: 100622_OTHAN.mp4

 Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý đơn vị tư vấn chú trọng đến một số lĩnh vực quan trọng trong Quy hoạch tỉnh. Nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, phát triển không gian biển, không gian đô thị, du lịch, nguồn nhân lực, phương án phát triển hệ thống giao thông, phương án phân bổ, phân vùng đất đai,…Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn, dựa trên ý kiến, kết luận hội nghị hôm nay đến ngày 12 tháng này hoàn thiện xong dự thảo Quy hoạch tỉnh. Sau đó gửi đến các sở, ban ngành, địa phương của tỉnh trước khi gửi trình BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Văn Ngọc

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...