20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Thứ 3, 27/09/2022 | 00:00:00
300 lượt xem

Sáng nay, 27-9, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tới dự có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình;  Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. 

20 năm qua, tín dụng chính sách xã hội là một công cụ tài chính đắc lực của tỉnh trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.  Từ 3 chương trình,với dư nợ hơn 220 tỷ đồng,  đến nay, triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách xã hội, với tổng dư nợ gần 3.600 tỷ đồng, tăng gấp gần 14 lần so với ban đầu. Tổng doanh số cho vay 20 năm qua đạt trên 13.420 tỷ đồng, với gần 870.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng chính sách xã hội khác được vay vốn. Bình quân hơn 670 tỷ đồng/năm. Nguồn vốn tin dụng  này đã góp phần phát triển sản xuất, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội địa phương. 

Phát biểu chỉ đạo, các đồng chí: Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Khắc Thận -  Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tập trung triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.  Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội gắn với các kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương và của tỉnh.  

Video: 92722_OTHAN1.mp4

 Chủ tịch UBND cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phấn đấu đến năm 2030 nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố chiếm 15% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.

Thay mặt Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Đồng Nguyễn Quang Hưng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh; biểu thị quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn và phát huy hiệu quả

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “ Đoàn kết -Tân tâm - Phát triển vì mục tiêu giảm nghèo bền vững”; 50 tập thể, cá nhân vinh dự được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen, vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2002-2022.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...