Chuyển đổi số - đòn bẩy quan trọng giúp khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển

Thứ 6, 23/09/2022 | 00:00:00
344 lượt xem

Sáng 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới”. Dự hội nghị có Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Kim Cứ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Chuyển đổi số được đánh giá là đòn bẩy quan trọng, giúp khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển. Phần lớn các HTX đã nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với tổ chức hoạt động và sự phát triển. Việc ứng dụng công nghệ 4.0, khoa học kỹ thuật tiên tiến trong quản lý vận hành và tiêu thụ sản phẩm đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho các HTX. Tuy nhiên, chuyển đổi số tại các HTX vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi ba nguồn lực quan trọng gồm tài chính, cơ sở hạ tầng và nhân lực đều còn rất hạn chế. Đây cũng là những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận tại diễn đàn nhằm tháo gỡ những khó khăn, rào cản để thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu về vai trò tất yếu của chuyển đổi số

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong phát triển KTXH. Chính vì vậy, kinh tế hợp tác, HTX phải chủ động ứng dụng chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải đổi mới tư duy, nhận thức và hành động để thay đổi phương thức hoạt động, quản lý gắn với chuyển đổi số để tạo ra những giá trị mới. 

Các Bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiệm vụ được giao; xây dựng chiến lược tổng thể về chuyển đổi số; tổ chức thực hiện trên cơ sở tình hình thực tế. Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy, nhận thức trong chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi gắn với đổi mới quản lý và phương thức hoạt động của kinh tế thị trường. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về HTX liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia; một số nền tảng số hỗ trợ HTX. Các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất các thể chế, cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong chuyển đổi số./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...