Tiền Hải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thứ 5, 18/08/2022 | 00:00:00
520 lượt xem

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình,hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán giá trị công trình đối với các hạng mục đã có khối lượng là các giải pháp chủ yếu đang được huyện Tiền Hải tập trung thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.

Tiền Hải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian qua, huyện Tiền Hải đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép là vừa kiểm soát dịch Covid - 19 và phục hồi nền kinh tế ở mức hợp lý. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ tới tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong huyện. Trong bối cảnh đó thì việc đẩy mạnh đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Đẩy mạnh đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Các ngành và các xã, thị trấn trong huyện đang thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng ngành và từng địa phương. Chủ động sớm hoàn thành việc giao kế hoạch vốn cho các chương trình, dự án, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ từng dự án cụ thể, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Làm rõ các nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân cụ thể, có các giải pháp hiệu quả, phù hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022./.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...