Hội nghị trực tuyến Chính phủ phiên họp tháng 7

Thứ 4, 03/08/2022 | 00:00:00
340 lượt xem

Sáng 3/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, đánh giá tình hình KTXH 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022.

Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn và Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự hội nghị. 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, đánh giá tình hình KTXH 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022 - Điểm cầu tỉnh Thái Bình

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định những kết quả đạt được là do sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các quyết sách quan trọng của Nhà nước, trong đó có các Nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân cả nước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. 

Đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trên cơ sở ý kiến thảo luận của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và phân tích, nhận định tình hình, nhất là về những khó khăn, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành phải vừa tập trung triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, vừa nỗ lực khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài, vừa xử lý các vấn đề mới, phát sinh. Trong đó, thực hiện: 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 không. 

Theo đó, bốn ổn định gồm: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, ổn định các loại thị trường, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; ổn định đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Ba tăng cường gồm: tăng cường nắm tình hình, tăng cường y tế dự phòng, y tế cơ sở, tiêm vaccine, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong hệ thống hành chính. Hai đẩy mạnh gồm: đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo công ăn, việc làm, đi đôi với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công và công tác quy hoạch. Một tiết giảm là tiết giảm chi tiêu đối với những khoản không cần thiết. Một kiên quyết không là không điều hành giật cục. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp trực tuyến ( Ảnh: Nguồn Chinhphu.vn)

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tập trung công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, tập trung triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội. 

Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Đổi mới cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, chú trọng phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, hài hòa với phát triển kinh tế. Tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác đối ngoại, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo động lực, niềm tin, cảm hứng cho nhân dân; vô hiệu hóa các thông tin xuyên tạc, độc hại. 

Thủ tướng đề nghị: Trong bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra thời gian tới là hết sức nặng nề. Chúng ta cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vai trò gương mẫu của người đứng đầu, bám sát thực tiễn, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả”. 

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...