Cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

Thứ 6, 01/07/2022 | 00:00:00
225 lượt xem

Sáng mùng 01/7, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị nghe các sở ngành báo cáo một số nội dung quan trọng liên quan đến nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban ngành chức năng của tỉnh.

Hội nghị nghe báo cáo một số nội dung quan trọng liên quan đến nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

Các đại biểu nghe và thảo luận vào báo cáo tổng hợp kết quả giải trình của các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì chỉ số thành phần năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021; Báo cáo giải trình việc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, phân tích cụ thể những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan dẫn đến 1 số chỉ tiêu bị giảm điểm, giảm thứ hạng. Đồng thời nêu rõ từng giải pháp để khắc phục những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế cũng như tham mưu giúp UBND tỉnh đề ra các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất với các giải pháp chủ yếu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu để cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời cải thiện thứ hạng PCI và điểm của các chỉ số thành phần trong thời gian tới. Đồng chí cũng cho ý kiến vào 1 số giải pháp trong nâng cao chỉ số PCI như: các giải pháp cho công tác GPMB, cải cách thủ tục hành chính, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan chủ trì về chỉ số thành phần và công tác cán bộ; vấn đề về hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp;…

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh: Năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Thái Bình chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của doanh nghiệp. Vì vậy việc xây dựng báo cáo giải trình là rất quan trọng, nhằm làm rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và giải pháp của các sở ban ngành cũng như tham mưu cho UBND tỉnh để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng chí đề nghị các sở ban ngành tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại đơn vị, địa phương; thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác cải cách thủ tục hành chính. Tháo gỡ 1 cách thực chất những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư cũng như phát triển SXKD trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tài chính. Thực hiện có hiệu quả công tác thu hút và xúc tiến đầu tư; tiếp tục rà soát để tham mưu cho tỉnh và cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp trên cơ sở đó hoàn chỉnh báo cáo; đồng thời, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nhằm khắc phục các chỉ số thành phần bị giảm điểm và thứ hạng./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...