Tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Thái Bình tăng 9,49%

Thứ 5, 23/06/2022 | 00:00:00
215 lượt xem

Hôm nay 23/6, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị của UBND tỉnh nghe báo cáo về tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

UBND tỉnh nghe báo cáo về tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Đồng chí Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu nghe đồng chí Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Tổng sản phẩm GRDP ước đạt hơn 29.700 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch và tăng 9,49% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 88.200 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định, xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá với giá trị sản xuất ước đạt hơn 44.300 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 15,8%. Thu ngân sách tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực hiện hơn 14.300 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước thực hiện hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 5,7%. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt. 

Báo cáo cũng nhấn mạnh đến những kết quả tỉnh Thái Bình đạt được trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phục hồi, phát triển. Văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo toàn diện, công tác quốc phòng, an ninh trật tự được giữ vững. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu chi ngân sách năm 2022; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung mức thu Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất, lệ phí cấp giấy phép xây dựng, lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị quyết số 50 và Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh. Nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022-2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện "Thắp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 cũng như phát triển KTXH. Những kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, các đơn vị địa phương. 

Tuy nhiên, trong báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu bước vào phần thảo luận cần tập trung nghiên cứu, phát biểu ý kiến, đánh giá những nội dung, công việc đã làm được, phân tích làm rõ những nguyên nhân dẫn đến tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, để từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả, hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu trong phát triển KTXH 6 tháng cuối năm cũng như trong cả năm 2022. Trong đó, cần tập trung thảo luận vào các nội dung chính như: công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các vấn đề về thu hút đầu tư, các giải pháp trong nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tháo gỡ và giải quyết các nút thắt, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, tháo gỡ thực chất khó khăn cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển SXKD, công tác GPMB, thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt là các giải pháp trong đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các giải pháp trong đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh thời điểm 6 tháng cuối năm 2022. 

Video: 62322_OTHAN1.mp4

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu, bên cạnh tập trung thảo luận các nội dung trong báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 thì cũng dành thời gian nghiên cứu, thảo luận vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

* Sau khi nghe gợi ý các nội dung cần tập trung thảo luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã chia làm 3 tổ thảo luận do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. 

Buổi sáng, các đại biểu thảo luận tại tổ

Tại các tổ thảo luận sáng nay 23/6, đã ghi nhận 30 ý kiến của các đại biểu vào 7 nội dung chính trong các báo cáo, tờ trình của các sở ban ngành. Trong đó, các đại biểu cơ bản nhất trí và đánh giá cao về tình hình phát triển KTXH của tỉnh 6 tháng đầu năm. Nhất là tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTXH, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng cao, đứng thứ 12/63 tỉnh thành phố, sản xuất công nghiệp đứng thứ 3 trong các tỉnh đồng bằng sông Hồng. 

Các đại biểu cũng tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế và thảo luận các giải pháp vào nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Nhất là cần nâng cao hơn nữa tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban ngành, các đơn vị, địa phương, tập trung xây dựng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh như: Khu Kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường từ thành phố đi cầu Nghìn. Xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các địa phương. Tập trung giải quyết các điểm nghẽn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư ở các lĩnh vực như ngân hàng, đất đai. Vấn đề phân bổ nguồn vốn đầu tư, nguồn lực cho các công trình trọng tâm, trọng điểm, các giải pháp để tăng thu ngân sách nhà nước, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2022.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận tập trung tại hội trường

Trong buổi chiều nay 23/6, các đại biểu tiếp tục thảo luận tập trung tại hội trường để làm rõ hơn một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển KTXH của tỉnh 6 tháng cuối năm 2022 như: Công tác xây dựng các đề án nâng cao giá trị trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, việc dự báo và ứng phó hiệu quả trước diễn biến bất thường của thiên tai, bão lũ; Vấn đề xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai; môi trường; Công tác nhận định, đánh giá tình hình dịch bệnh Covid - 19, những giải pháp kiểm soát dịch bệnh, cung ứng vắc xin, thiết bị, vật tư y tế, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; Các công việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022. Các đại biểu cũng cho ý kiến vào nội dung nêu trong các báo cáo, tờ trình, dự kiến UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Những kết quả KTXH của tỉnh đạt được 6 tháng đầu năm có sự đóng góp rất lớn từ công tác kiểm soát và phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid  -19.

Video: 62322_OTHAN2.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị, địa phương còn chậm, chưa quyết liệt; sản xuất nông nghiệp, nhất là lúa gạo ít có chuyển biến; một số cơ chế, chính sách mới được ban hành và các thủ tục về đất đai còn triển khai chưa hiệu quả; nhiều điểm nghẽn nút thắt được chỉ ra chưa được tháo gỡ; Việc thực hiện 1 số dự án chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác cải cách hành chính còn chậm đổi mới, sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các sở, ngành, địa phương còn thiếu hiệu quả, chưa đồng bộ. Ý thức trách nhiệm và trình độ chuyên môn của 1 bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn yếu. Còn có tâm lý e dè, sợ trách nhiệm, chưa thực sự quyết liệt trong công tác tham mưu cũng như thực hiện nhiệm vụ,…

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2022. Nhất là mục tiêu về tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh,…Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các cấp, ngành các đơn vị, địa phương phải rà soát lại các chỉ tiêu đã đạt được để đề ra các giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra trên từng ngành, từng lĩnh vực. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính hiện nay.

Video: 62322_OTHAN3.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tập trung đẩy mạnh các giải pháp trong phát triển kinh tế. Đối với sở Nông nghiệp thì đề nghị khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách để tham mưu cho tỉnh trong việc phân bổ nguồn vốn trong chương trình mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, thực hiện tốt chương trình phát triển, sản xuất lúa gạo, sớm hoàn thiện Dự thảo đề án phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện phương án phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch tỉnh, hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất cho các huyện, thành phố, giải quyết các vụ việc tồn tại về đất đai, đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan đến xác định giá đất, đấu giá đất, vấn đề về khai thác khoáng sản…

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tham mưu cho tỉnh các giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vấn đề về quy hoạch tỉnh và tham mưu cho tỉnh một số nội dung thuộc thẩm quyền của ngành quản lý.  

Video: 62322_OTHAN4.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Tài chính tham mưu các giải pháp để đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, các giải pháp trong tiết kiệm chi ngân sách. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ, kiểm soát được tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản ở các địa phương. Đồng chí cũng đề nghị sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh. Đồng chí yêu cầu các huyện, thành phố phải làm tốt công tác GPMB cho thực hiện các dự án triển khai trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Tập trung cho nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, quản lý tốt nợ đọng xây dựng cơ bản, tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp,…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị một số sở, ngành chức năng tiếp tục triển khai hiệu quả trong lĩnh vực chuyển đổi số, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự. Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, đồng chí đề nghị tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, có biện pháp đảm bảo thuốc, vật tư y tế, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm, nâng cao chất lượng trong ngành giáo dục và các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới,… Đồng chí cũng cho ý kiến vào một số nội dung cụ thể nêu trong các báo cáo, tờ trình của các sở, ban, ngành. Đồng thời yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu, cập nhật các số liệu kịp thời, thống nhất và chính xác để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
Phiên chất vấn của kỳ họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của cử tri, nhân dân
Phiên chất vấn của kỳ họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của cử tri, nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 14 (ngày 10/8) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Công...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...