UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021

Thứ 4, 25/05/2022 | 00:00:00
245 lượt xem

Sáng 25/5, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe ở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành và các huyện, thành phố.

Sở Kế hoạch và đầu tư báo cáo kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021

Theo số liệu công bố từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thì năm 2021 chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Bình đạt 62,31 điểm, đứng thứ 47/63 tỉnh thành cả nước. So với năm 2020, chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh giảm 1,71 điểm và giảm 22 bậc trên bảng xếp hạng PCI cả nước. Kết quả phân tích 10 chỉ số thành phần PCI được phân loại như sau: có 3/10 chỉ số tăng điểm, tăng thứ hạng gồm: Tính năng động của chính quyền tỉnh, tính minh bạch và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra cũng có 3/10 chỉ số tăng điểm nhưng giảm thứ hạng gồm: chỉ số tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Có 4/10 chỉ số giảm điểm, giảm thứ hạng gồm: gia nhập thị trường, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng và đào tạo lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021. Phân tích từng chỉ số và những nguyên nhân tăng giảm điểm và thứ hạng. Đồng thời thảo luận các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nhất là các chỉ số bị giảm điểm, điểm chưa cao, các chỉ số thấp trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 giảm là do 1 số nguyên nhân chính như: Các sở ngành, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đúng về vị trí, tầm quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong điều hành và thực hiện các nhiệm vụ. Việc gắn trách nhiệm của các sở ban ngành với thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao chỉ số PCI chưa có sự gắn kết. Ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp còn 1 số hạn chế. Cải cách hành chính có sự đổi mới những vẫn dừng ở mức độ nhất định. Sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì trong thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) còn chưa gắn kết chặt chẽ,…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Từ đó, giúp cải thiện thứ hạng về năng lực cạnh tranh của tỉnh. Phải nghiêm túc nhìn nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm của đơn vị, địa phương mình phụ trách để có giải pháp thực hiện hiệu quả những Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh đã ban hành, nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Video: 52522_OTHAN1.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Văn phòng UBND tỉnh rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn lại Ban chỉ đạo và tổ công tác trong thực hiện các giải pháp về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở báo cáo giải trình của các sở ngành và báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo mang tính tổng thể, toàn diện về các giải pháp và nhiệm vụ của các ngành có liên quan trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Video: 52522_OTHAN2.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong thời gian tới./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...