Lựa chọn tiêu chí chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp

Thứ 2, 23/05/2022 | 00:00:00
120 lượt xem

Chiều 23/5, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Công thương báo cáo dự thảo tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở công thương báo cáo dự thảo tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu các Sở ngành, địa phương tham gia ý kiến vào nội dung các tiêu chí về chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trình tự đánh giá, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Phương thức thực hiện lựa chọn chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Đặc biệt là 4 nội dung với 13 mục trong thang chấm điểm đánh giá tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến của đại biểu các Sở, ngành, địa phương. Đồng thời nhấn mạnh Quy định lựa chọn tiêu chí chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích lựa chọn đúng nhà đầu tư có năng lực để tham gia đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Sở Công thương tiếp thu, chọn lọc để điều chỉnh, bổ sung dự thảo quy lựa chọn tiêu chí chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

 Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng nhất trí bổ sung, điều chỉnh một số nội dung về tiêu chí, thang chấm điểm. Giao cho nghị Sở Công thương phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất để sớm hoàn thiện dự thảo quy định lựa chọn tiêu chí chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy

Chiều 5/8, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và đoàn Đại biểu HĐND huyện Thái Thụy, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri các xã: Hòa An, Mỹ Lộc, Thái...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...