Xây dựng nông thôn thịnh vượng, văn minh

Thứ 4, 19/01/2022 | 00:00:00
295 lượt xem

Sáng nay 19/1, các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị Trực tuyến toàn quốc góp ý kiến báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị. 

Hội nghị Trực tuyến toàn quốc góp ý kiến báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, các đại biểu cơ bản thống nhất nội dung dự thảo báo cáo tổng kết; khẳng định, gần 15 năm qua, Nghị quyết được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và toàn xã hội, đã đạt những thành tựu to lớn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên cả 3 mặt: phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. 

Các đại biểu cũng thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới. Theo đó, hoàn thiện thể chế, chính sách, năng lực quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là chính sách đất đai, đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo hiểm nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 duy trì tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp khoảng 3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân 5,5-6%/năm; tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn trên 10%/năm. Thu nhập bình quân của dân cư nông thôn gấp 2,5-3 lần so với năm 2020. Tầm nhìn đến năm 2045 Việt Nam trở thành một cường quốc về nông nghiệp trên thế giới. Nông thôn thịnh vượng, điều kiện sống ngang bằng các đô thị văn minh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...