UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án “Thắp sáng đường quê”

Thứ 3, 18/01/2022 | 00:00:00
297 lượt xem

Sáng 18/1, đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở NN và PTNT báo cáo tiến độ tổ chức thực hiện kế hoạch 153 của UBND tỉnh về hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới.

 UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án “Thắp sáng đường quê”

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo tiến độ thực hiện dự án “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bên liên quan cần tập trung giải quyết một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc như vấn đề hỗ trợ vốn, hướng dẫn liên ngành triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, trong đó kinh phí dự kiến đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, tối đa không quá 12 triệu đồng/1km và phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn hướng dẫn. Đặc biệt lưu ý Ngành Công thương phải tham mưu các sản phẩm uy tín, chất lượng để người dân lựa chọn trong quá trình triển khai thực hiện. Các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, từ đó tạo ra sức lan toả mạnh mẽ. Phấn đấu đến trước năm 2025 sẽ hoàn thành trên toàn bộ các tuyến qua khu dân cư tập trung trên địa bàn toàn tỉnh.

Thuý Quỳnh


  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật

Sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...