Quy hoạch tỉnh để định hướng phát triển

Thứ 4, 07.04.2021 | 00:00:00
90 lượt xem

Luật Quy hoạch chính thức được thông qua. Đây là bước đột phá trong công tác quy hoạch, giúp hạn chế tối đa sự chồng chéo, bất cập trong công tác xây dựng và quản lý quy hoạch theo lĩnh vực ngành, địa phương như trước đây. Việc triển khai các bước quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được các ngành địa phương tỉnh gấp rút triển khai.

Cán bộ làm công tác quản lí dữ liệu quy hoạch tỉnh Thái Bình

Trước khi Luật quy hoạch được ban hành thì các ngành, địa phương đều triển khai thực hiện các quy hoạch riêng làm căn cứ để quản lý và thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý. Tuy nhiên trong quá trình triển khai bộc lộ những tồn tại hạn chế như việc không thống nhất về các dữ liệu dẫn đến việc xác định mục tiêu, quan điểm, xây dựng định hướng phát triển không đồng nhất, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Việc triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh sẽ giải quyết tất cả các bất cập trong quy hoạch ngành, địa phương hiện nay.

Ông Bùi Văn Bảng – Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và khảo sát thiết kế tỉnh Thái Bình: 

“Trong nghiên cứu quy hoạch cấp tỉnh phải là tổng thể, định hướng chiến lược, dựa trên quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh. Kinh tế - xã hội tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế khu vực. Định hướng đi theo nông nghiệp từ đó quy hoạch theo nó. Quy hoạch lại được phải thuận thiên.”


Bản đồ quy hoạch tỉnh Thái Bình

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cụ thể hóa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng để tập trung khai thác tốt các nguồn lực và lợi thế phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ông Nguyễn Quang Anh - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình: 

“Sở xây dựng đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp tốt với đơn vị chủ trì là Sở kế hoạch đầu tư và đơn vị tư vấn để hoàn thành 4 cấu phần và sau này sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Đó là quy hoạch phát triển đô thị trên toàn tỉnh, quy hoạch bến bãi trung chuyển vật liệu, quy hoạch nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, quy hoạch vùng huyện và liên huyện để khai thác tối đa tập trung nguồn lực phát triển tỉnh.”


Để phục vụ cho công tác lập quy hoạch tỉnh, mà cụ thể 19 nội dung được đề cập trong kế hoạch 41 của UBND tỉnh. Các huyện, thành phố đã thành lập các tổ giúp việc tiến hành rà soát, đánh giá, thống kê tập hợp các dữ liệu phối hợp chặt chẽ với các ngành và đơn vị tư vấn có liên quan để thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND Thành phố Thái Bình: 

“Đến nay tổ giúp việc đã tham mưu cho UBND thành phố khảo sát, điều tra, thu thập số liệu để đánh giá mức độ phát triển và hiện trạng phát triển các ngành thành phố. Tổ giúp việc cũng chủ động báo cáo định kì hàng tháng về Sở Kế hoạch Đầu tư theo chỉ đạo của tỉnh trong kế hoạch 41, đến nay các công việc thì thành phố quyết tâm thực hiện, khối lượng, tiến độ, thời gian đảm bảo.” 


Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nhiệm vụ định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thành phố.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...