Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thứ 3, 09.03.2021 | 00:00:00
155 lượt xem

Sáng 9/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn và dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án

Về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, trên địa bàn huyện Thái Thụy đất nông nghiệp còn 1 hộ chưa nhất trí với phương án thu hồi, về đất ở còn 28 hộ đang xác minh nguồn gốc đất, lập trình duyệt phương án giải phóng mặt bằng. Trên địa bàn huyện Tiền Hải đã giải phóng xong mặt bằng đất nông nghiệp, về đất ở còn 55 hộ chưa phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng. 

Sơ đồ dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn

Về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, đã thẩm định trích lục trích đo khu đất thực hiện giải phóng mặt bằng 16/17 xã. Trong khi đó, đối với dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái, theo giấy chứng nhận đầu tư của dự án chia thành 2 giai đoạn đầu tư và 6 đợt giải phóng mặt bằng. Hiện nay đã trích đo giải phóng mặt bằng đợt 1 diện tích 88,2ha, liên quan đến hơn 600 hộ có đất thu hồi, đã được Sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt. 

Tuyến đường đang được thi công

Trên cơ sở thực tế triển khai đến thời điểm này, các đại biểu đã nêu ý kiến về những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Cao Biền

  • Từ khóa
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026

Chiều 17/4, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Hiệp thương lần III lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...