Thành phố triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ 3, 02.03.2021 | 00:00:00
216 lượt xem

Sáng ngày 2/3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Thành phố

Theo kế hoạch, Thành phố tiến hành điều tra từ ngày 1/3 đến hết ngày 20/5/2021 đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7/2021 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo. 

Nội dung điều tra về thông tin nhận dạng định danh; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Tại hội nghị đã thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Thành phố. Thành phố cũng đã thành lập 19 Ban Chỉ đạo cấp xã gồm 88 thành viên sẵn sàng triển khai thực hiện Tổng điều tra.

CTV Mai Hiền

  • Từ khóa
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...