Nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động do ảnh hưởng đại dịch

Thứ 3, 02.03.2021 | 00:00:00
166 lượt xem

Do tác động của đợt dịch Covid - 19 thứ 3 đã tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động hoặc giải thể.

Xưởng may của doanh nghiệp dừng sản xuất

Đến nay toàn tỉnh hiện có gần 800 doanh ngiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký mới gần 5.700 tỷ đồng, giảm 20% về số lượng doanh nghiệp.

Xưởng may của doanh nghiệp dừng sản xuất

Trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, khiến cho việc lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu bị gián đoạn. Khó khăn vẫn đang là tình trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp vào thời điểm này, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu.

Xưởng may của doanh nghiệp dừng sản xuất

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 200 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng sản xuất, kinh doanh, 66 doanh nghiệp tự giải thể. Như vậy, toàn tỉnh hiện còn trên 7.200 doanh nghiệp, gần 900 chi nhánh và văn phòng đại diện còn đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký trên 87.000 tỷ đồng.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...