Triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Thứ 5, 25.02.2021 | 00:00:00
272 lượt xem

Sáng 25/2, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận về dự thảo kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh có nhiệm vụ định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thành phố. Dự thảo kế hoạch tổ chức triển khai các nội dung lập quy hoạch tỉnh gồm 8 bước, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. 

Tu sửa lại các tuyến đường trên địa bàn huyện

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố quán triệt đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lập quy hoạch tỉnh cũng như những mục tiêu, định hướng, tầm nhìn phát triển của tỉnh. Trong quá trình lập quy hoạch phải nắm bắt đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, chính xác, đúng thời gian, trên cơ sở tích hợp và có sự kế thừa của giai đoạn trước. Các sở, ngành, huyện, thành phố có trách nhiệm nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch. 


Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh quan điểm quá trình lập quy hoạch không được bỏ sót lĩnh vực, nhiệm vụ nào và phải có sự phân công cụ thể, phân định rõ mốc thời gian cho từng đơn vị. Đồng chí giao các sở, ngành, huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết và thành lập tổ giúp việc để thực hiện.

Cao Biền

  • Từ khóa
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...