Triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Thứ 5, 25.02.2021 | 00:00:00
122 lượt xem

Sáng 25/2, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận về dự thảo kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thảo luận về dự thảo kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh có nhiệm vụ định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thành phố. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận

Việc triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật quy hoạch. 

Dự thảo kế hoạch tổ chức triển khai các nội dung lập quy hoạch tỉnh gồm 8 bước gồm xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh, xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, xin ý kiến tham gia về quy hoạch tỉnh, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Trung ương để thẩm định quy hoạch tỉnh, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh, công bố quy hoạch tỉnh, triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh.

Cao Biền

  • Từ khóa
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...