Kế hoạch tổ chức các sự kiện liên quan đến dự án giao thông - kinh tế trọng điểm

Thứ 2, 22.02.2021 | 17:18:51
116 lượt xem

Chiều 22/2, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp thống nhất các kế hoạch kinh tế quan trọng của tỉnh Thái Bình.

 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chủ trì cuộc họp thống nhất các kế hoạch kinh tế quan trọng của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thống nhất Kế hoạch tổ chức hợp long cầu vượt sông Trà Lý trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn và công bố Quyết định số 180 của Thủ tướng Chính phủ về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, phân khu Bắc, hạng mục Khu công nghiệp, tỉnh Thái Bình. Các sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 27/2/2021 tại 3 địa điểm là xã Thái Đô, huyện Thái Thụy; xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng và Trụ sở UBND tỉnh Thái Bình. 

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nội dung các chương trình phải ngắn gọn, quá trình tổ chức cần đảm bảo giãn cách trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Sau khi nghe các đại biểu đã thảo luận chi tiết về nội dung chương trình, thời gian và thành phần mời của từng sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức các sự kiện này là việc hết sức có ý nghĩa nhằm chào mừng thành công và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 

Do đó các sự kiện phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng mục đích ý nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thời gian tổ chức sẽ theo thứ tự là: Hợp long cầu vượt sông Trà Lý trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, cuối cùng là công bố Quyết định số 180 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí yêu cầu nội dung các chương trình phải ngắn gọn, quá trình tổ chức cần đảm bảo giãn cách trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp khẩn trương hoàn thiện các nội dung đảm bảo đầy đủ điều kiện pháp lý để tổ chức các sự kiện này.

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...