Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 2021

Thứ 3, 26.01.2021 | 15:14:03
161 lượt xem

Năm 2021, huyện Vũ Thư tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Dự hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2021 của huyện có đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

 Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2021 huyện Vũ Thư

Năm 2021, huyện Vũ Thư sẽ tiếp tục khai thác triệt để các thế mạnh của địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10%. Trong đó, triển khai có hiệu quả đề án sản xuất nông nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa; nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Thi đua phát triển toàn diện công nghiệp, tạo các cơ chế thuận lợi trong thu hút đầu tư. 

 Trao Cờ cho tập thể và cá nhân có thành tích

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tham nhũng, lề lối, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức viên chức, góp phần nâng cao đời sống toàn dân. Trước những kết quả đạt được trong năm 2020, các cấp ngành trong huyện vinh dự nhận khen thưởng của Nhà nước, của tỉnh trong thi đua lao động.

Ký giao ước thi đua 

Trước những kết quả đạt được trong năm 2020, các cấp ngành trong huyện vinh dự nhận khen thưởng của Nhà nước, của tỉnh trong thi đua lao động. Đồng thời ký giao ước thi đua trên toàn huyện

Thế Công 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...