Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 2021

Thứ 3, 26.01.2021 | 09:45:42
171 lượt xem

Năm 2021, huyện Vũ Thư tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Dự hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2021 của huyện có đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2021 huyện Vũ Thư

Năm 2021, huyện Vũ Thư sẽ tiếp tục khai thác triệt để các tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025. Trong đó, triển khai có hiệu quả đề án sản xuất nông nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa; nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Thi đua đẩy mạnh phát triển toàn diện công nghiệp, tiếp tục tạo các cơ chế thuận lợi trong thu hút đầu tư. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tham nhũng, lề lối, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức viên chức, góp phần nâng cao đời sống toàn dân. 

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...