Đề xuất chủ trương đầu tư các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình

Thứ 6, 22.01.2021 | 16:57:08
375 lượt xem

Chiều 22/01/2021, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình.

Cuộc họp nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình.

Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình dự kiến triển khai với 5 hạng mục công trình gồm nâng cấp, cải tạo 3 tuyến đường và đầu tư xây dựng mới 2 tuyến đường. Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu sông Hóa với tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, với chiều dài đoạn tuyến khoảng 4,7km. 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn rà soát lại, đồng thời tiếp thu ý kiến các đại biểu với phương châm các phương án đề xuất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch giao thông đã được phê duyệt của Khu kinh tế Thái Bình.Bên cạnh đó chỉ lập 1 dự án cho các tuyến đường trục trong Khu kinh tế.

Bản đồ xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quan điểm các đề xuất hướng tuyến phải đúng mục tiêu là phục vụ sự phát triển của Khu kinh tế. Hướng tuyến đề xuất phải đảm bảo hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng đất ở. Về quy mô các tuyến đường phải tính toán cho phù hợp với tầm nhìn lâu dài.

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...